12-27-20
New Years
Mike Lindsay
 
 
 
121820
Christmas #3
Mike Lindsay
  
 
121120
Christmas #2
Mike Lindsay 
 
 
120420
Christmas #1
Mike Lindsay
 
112020
Thanksgiving
Mike Lindsay 
 
 
111320
Ephesians 5:18-21
Mike Lindsay 
 
 
110620
Matthew 5:1-16
Mike Lindsay 
 
 
110120
Matthew 6:9-13
Mike Lindsay
 
 
102320  
Ephesians 5:17-19 part 1
Mike Lindsay 
 
102320 
Ephesians 5:17-19 Part 2
Mike Lindsay
 
101620
Ephesians 5:15-18
Mike Lindsay 
 
101020
Ephesians 5:1-17
Mike Lindsay 
 
100220
Ephesians 5:1-7
Mike Lindsay
 
 
092620
God's moral law 2
Mike Lindsay
 
 
091820
God's moral law
Mike Lindsay
 
 
091220
Ephesians 5:1-6
Mike Lindsay
 
 
090420
Ephesians 4:31-32
Mike Lindsay 
 
 
083020
James 4:4-10
David Lindsay
 
 
082920
Ephesians 4:30-32
Mike Lindsay
 
 
 082220
Desiring Conflict
David Lindsay 
 
 
082120
Ephesians 4:24-29
Mike Lindsay
 
 
081520
Keeping our perspective
Mike Lindsay
 
 
 
 
080820
Ephesians 4:23-28
Mike Lindsay 
 
 
 
080520 
 Hebrews 2:5-8
David Lindsay 
 
 
 
 080120
Ephesians 4:24-27
Mike Lindsay 
 
 
072820
Hebrews 2:1-4
David Lindsay 
 
 
07-25-20
Ephesians 4:17-24 
Mike Lindsay 
 
 
 07-18-20
Ephesians 4:17-24
Mike Lindsay 
 
 
07-14-20
Hebrews 1:13-14
David Lindsay 
 
 
071120
Ephesians 4:8-16
Mike Lindsay 
 
 
070420
Ephesians 4:7-16
Mike Lindsay 
 
 
 06-30-20
Hebrews 1:7-12
David Lindsay
 
 
06-27-20
Ephesians 4:3-6 
Mike Lindsay 
 
 
062020
Fathers Day
Mike Lindsay
 
 
061620 
Hebrews 1:4-6
David Lindsay 
 
 
061120
Hebrews 1:1-3
David Lindsay 
 
 
061320
Ephesians 4:1-3
Mike Lindsay 
 
 
060920 
Hebrews 1:1-4
David Lindsay
 
 
060620
The message of John
Mike Lindsay
 
 
 060220
Hebrews Bible Study
David Lindsay
 
 
 053020
Ephesians 3
Mike Lindsay
 
 
052320
Ephesians 2:11-22
Mike Lindsay
 
 
051620
Ephesians 2:10
Mike Lindsay 
 
 
050920
Mothers Day
Mike Lindsay
 
 
050220
Ephesians 2:8-9
Mike Lindsay
 
 
042520
Ephesians 2:4-7
Mike Lindsay 
 
 
 
041820
Ephesians 2:1-3
Mike Lindsay
 
041120
Easter
Mike Lindsay 
 
 
040420
Palm Sunday
Mike Lindsay 
 
 
032820
The trial of The King
David Lindsay
 
 
032120
Redeem the time (Ephesians 5:10-17)
Mike Lindsay
 
 
031420
Ephesians #5
Mike Lindsay


 
 
030720 
Psalm 91
Mike Lindsay  
 
 
022920 
Ephesians #4
Mike Lindsay 
 
 
 
022220
Ephesians #3
Mike Lindsay


 
021520
Ephesians #2
Mike Lindsay


 
 020820
Ephesians #1
Mike Lindsay 

 
 020120
James
David Lindsay 
 012520
Talents #3
Mike Lindsay

010420
Welcome to 2020 
Mike Lindsay